Polityka Prywatności Szkoły Językowej Arero

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej “RODO”, informujemy iż:

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej “Administratorem”) w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Szkoła Językowa ARERO – Agnieszka Pełka z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 14/5, 60-750 Poznań, NIP: 6653026060, REGON: 384330470.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każda z osób, której dane są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@arero.pl

Każda z osób, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera dane potrzebne do realizacji świadczonych usług językowych. Zebrane dane umożliwiają:

a) kontakt z biurem szkoły,
b) kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia,
c) zawarcie umowy świadczenia usług językowych,
d) fakturowanie i księgowanie transakcji,
e) założenie konta w systemie służącym do zarządzania szkołą językową (https://app.activenow.io/).

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Niezbędne dane do realizacji świadczonych przez Administratora usług językowych to imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

W celu podpisania umowy dodatkowo wymagane dane to adres zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego.

W celu wystawienia faktury wymagane dane to nazwa firmy, adres prowadzenia działalności oraz numer NIP.

Zebranie danych osobowych

Dane osobowe przekazane są Administratorowi dobrowolnie podczas kontaktu z Administratorem (kontakt mailowy, telefoniczny, za pośrednictwem portali społecznościowych, portali z ogłoszeniami).

Dane przekazane są Administratorowi również podczas zawierania umów świadczenia usług językowych.

Przekazanie danych osobowych

W celu realizacji świadczonych przez Administratora usług możliwe jest przekazanie danych osobowych następującym osobom lub firmom:

a) pracownikom, zleceniobiorcom i podwykonawcom Szkoły Językowej Arero,
b) firmom świadczącym usługi księgowości,
c) firmom kurierskim i poczcie polskiej,
d) operatorom systemów służących do zarządzania szkołą językową,
e) operatorom serwisów służących do wystawiania faktur (Fakturownia Sp. z o. o.),
f) firmom świadczącym usługi utrzymywania serwerów, hostingu,
g) firmom świadczącym usługi poczty email,

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz celów przetwarzania danych osobowych opisanych powyżej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Pliki cookies

Administrator nie używa plików cookies do zbierania danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail. Osoby odwiedzające stronę pozostają anonimowe. Informacje płynące z cookies używane są do analizy statystycznej sposobu korzystania ze strony arero.pl oraz do jej prawidłowego funkcjonowania.